عجیب ترین پل های ساخته شده در جهان

اخبار ساختمان, معماری 12 فوریه 2020

در گذشته مدیران شهرها دریافتند که میتوانند با اجاره دادن قسمت هایی از پل به فروشندگان، از پس هزینه های نگهداری پل ها بربیایند. اما امروزه از تعداد پل هایی که چنین عمل میکنند به شدت کاسته شده است؛ برای مثال پونت د مارچاند در ناربون فرانسه در دسته یکی از آنها قرار میگیرد. تیم […]

256 بازدید کل ، 1 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر