مناسب ترین شهر های آمریکا برای اقامت

اخبار ساختمان, مسکن 29 فوریه 2020 29 فوریه 2020


طبق گزارشات تیم سازه چی، در حال حاضر رشد قیمت مسکن باعث ایجاد مشکلات زیادی برای شهروندان این شهرهای بزرگ و مطرح آمریکا شده است. به گونه ای که باعث شده برخلاف انتظارات، نامی از شهرهای مطرح آمریکا در فهرست بهترین شهرهای آمریکا برای سکونت وجود نداشته باشد.

امسال بهترین شهرهای آمریکا برای سکونت بر اساس معیارهایی چون سرانه فضای سبز، تنوع امکانات، هزینه مسکن، فرصتهای شغلی و امنیت انتخاب شده اند و در این لیست رتبه بندی شده اند. بنابراین لیست درمیابیم که شهرهای کوچک هم گزینه مناسبی برای سکونت خواهند بود.

۱-ارلینگتون (ویرجینیا)

جمعیت: ۳۹۶ هزار و ۳۹۴ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۷۲۹ هزار و ۴۷۷ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر ارلینگتون: ۲۱۲۳ دلار در ماه

 

۲- بویز (آیداهو)

جمعیت: ۲۲۶ هزار و ۵۷۰ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۳۲۶ هزار و ۷۸۹ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر بویز: ۹۵۰ دلار در ماه

 

۳- شارلوت (کارولینای شمالی)

جمعیت: ۸۵۹ هزار و ۳۵ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۷۱۹ هزار و ۴۲۷ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر شارلوت: ۱۱۵۴ دلار در ماه

 

۴- دالاس (تگزاس)

جمعیت: یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۵۰ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۲۱۹ هزار و ۱۷۳ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر دالاس: ۱۱۳۷ دلار در ماه

 

۵- دنور (کلرادو)

جمعیت: ۶۱۹ هزار و ۹۶۸ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۴۵۱ هزار و ۱۵۳ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر دنور: ۱۳۵۳ دلار در ماه

 

۶- مدیسون (ویسکانسین)

جمعیت: ۲۲۵ هزار و ۲۱۴ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۲۷۷ هزار و ۲۵۲ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر مدیسون: ۱۰۱۶ دلار در ماه

 

۷- مینیا پولیس (مینه سوتا)

جمعیت: ۴۲۲ هزار و ۳۲۱ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۲۸۳ هزار و ۷۸۶ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر مینیا پولیس: ۱۱۵۰ دلار در ماه

 

۸- پروو (یوتا)

جمعیت: ۱۱۷ هزار و ۳۳۵ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۳۰۹ هزار و ۶۷ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر پروو: ۹۵۲ دلار در ماه

 

۹- رالیگ (کارولینای شمالی)

جمعیت: ۴۶۴ هزار و ۷۵۸ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۲۸۴ هزار و ۲۴۶ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر رالیگ: ۱۱۶۳ دلار در ماه

 

۱۰- سنت لوئیس (میسوری)

جمعیت: ۳۱۸ هزار و ۶۹ نفر

متوسط قیمت مسکن: ۱۲۶ هزار و ۲۸۵ دلار

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر سنت لوئیس: ۹۳۸ دلار در ماه

منبع: ایسنا

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر